Andakt

Andakt är en mycket viktig del inom kristendomen och något det pratas ofta om. Läs vidare för att lära dig mer om den hela andakten.

Vad är en andakt?

Andakt är en enkel gudstjänst inom kristendomen. Kristna uppmuntras enligt religionen att fira en andakt en gång om dagen, antigen enskilt eller i grupp. Till skillnad från en riktig gudstjänst så följer andakten inte någon särskild ordning. Man tar sällan nattvarden under en andakt.

Det är också vanligt att man använder begreppet andakt på exempelvis äldreboenden eller andra tillfällen när man i organiserad form anordnar bibeluppläsning, bön och lovsång utan att befinna sig i kyrkan.

Andakter för vuxna

Andakt för vuxna organiseras regelbundet av kyrkan, och vanligtvis brukar det finnas på morgonen, eftermiddagen eller kvällen. I dessa andakter har vanligtvis ett dagligt bibelord valts ut, och fokus ligger extra mycket på just dessa ord under denna andakt.

Självklart är även barn välkomna på dessa andakter, men ibland finns även särskilda andakter för unga.

Tips för dig om vill ordna andakt hemma

En andakt behöver absolut inte ske i kyrkan utan kan anordnas med vänner och familj i hemmet eller på annan plats. Här kommer några tips för en lyckad andakt.

  • Bestäm vem som ska leda andakten
  • Forma platsen så att den lugn och rogivande
  • Välj ut ett bibelord att fokusera på
  • Se till att ha god tid på er för att slippa känna stress
  • Avrunda gärna med en liten pratstund för de som vill