Andakter för unga

Alla, ung som gammal är välkommen på kyrkans andakter, men dessa är oftast anpassade för vuxna och kan vara svåra att förstå för barn och unga. Därför kan det vara bra med andakt anpassade för unga.

Vad är andakter för unga?

Andakter för unga och barn är precis som en vanlig andakt, liknande en gudstjänst men utan en bestämd ordning. Skillnaden är att en andakt för barn använder sig av ett språk som är enklare för barn att förstå, samt bibelord som bättre passar sig till barns levnadssituation.

Istället för att läsa ur den vanliga bibeln, läser man vanligtvis ur barnens bibel under en andakt för barn. Där är texten formulerad på ett sätt som är enklare att första för just barn och unga. Andakter för barn är oftast kortare än de för vuxna.

Andakter för barn handlar, precis som alla andakter om att stanna upp, reflektera och öva på tacksamhet. Vuxna och barn har ofta samma funderingar över livet, men kan te sig på lite olika sätt, och därför behöver andakterna och frågorna anpassas utifrån detta.

Var anordnas andakter för barn?

Svenska kyrkan organiserar andakter för barn, du kan höra med din kyrka exakt när dessa sker. Kyrkan har också ibland andakter under exempelvis kyrkans ungdomstimme och liknande som många kyrkor och församlingar har en gång i veckan.