Kristendom och påsk

Påsken är en kristen högtid som är mycket betydelsefull. I den här artikeln går vi igenom varför kristna firar påsk och hur påsken vanligtvis firas.

Varför firar kristna påsk?

Påsken firar i kristendomen för att påminnas om att Jesus återuppstod några dagar efter att han hade dött på korset. Även om långfredagen består av lidelse är alltså huvudsyftet med påsken att fira att Jesus besegrade döden, och att livet och kärleken vinner över död och ondska.

Hur firar kristna påsk?

Kristna firar påsk över en tidsperiod på fem dagar, varav fyra av dem har särskilda händelser som uppmärksammas. De dagar som firas är skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk. Lördagen, som kallas för påskafton i Sverige är dagen mellan sorg och glädje.

Påskveckan kallas för stilla veckan inom kristendomen.

Skärtorsdagen

På skärtorsdagen äter Jesus sin sista måltid med sina lärjungar. Under denna middag sa Jesus att folket skulle fortsätta att bryta bröd och driva vin även efter att han var borta. Därför tar man vanligtvis nattvarden, men bröd och vin denna kväll.

Många kyrkor anordnar en skärtorsdagsmässa, och den mässa ses som glädjen och festens måltid. Efter mässan dukar man vanligtvis av ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet för att förbereda inför långfredagen.

Långfredagen

Efter den sista måltiden förrådes Jesus och blev tillfångatagen av romerska soldater. På långfredagen döms han till döden av Pontius Pilatus för att ha gjort anspråk på att kallas sig för judarnas kung. Han dör genom att bli korsfäst.

Långfredagen är en mycket stillsamdag i de kristna kyrkorna. Gudstjänst hålls, men dessa är mycket stillsamma och allvarliga. Man har ofta lagt fram en vas med fem rosor på kyrkans altare, som symboliserar Jesus fem sår.

Många kristna väljer även att låta stillsamheten genomsyra allt de gör under denna dag.

Påskdagen

På påskdagen, alltså söndagen under stilla veckan är den dagen Jesus återuppstår. Det här blir en symbol för att det goda övervinner döden och det olyckliga. Det innebär att vi människor inte behöver vara rädda för döden.

Påskdagen firar alltså för att uppmärksamma att livet har segrat över döden och att Guds kärlek kan rädda oss. Det är därför en glad gudstjänst som hålls på morgonen eller förmiddagen i kyrkan på påskdagen.

Ett stort påskljus tänds under gudstjänsten, och detta ljus tänds sedan varje gudstjänst fram till Kristihimmelsfärdsdag.

Annandag påsk

Annandag påsk var den dagen när Jesus visade upp sig förlärjungarna och de fick hans återuppståndelse bekräftad. Under denna dagen sker ingen särskild gudstjänst men det är vanligt att man lyssnar på berättelser om hur Jesus visar sig för lärjungarna.