Antal kristna i världen

Kristendomen är världens största religion. Men hur många kristna finns det egentligen i världen? Det går vi igenom i den här artikeln.

Hur många kristna finns det i världen?

Man räknar med att det finns 2,3 miljarder anhängare till kristendomen i världen. 2007 räknade man med att cirka 33 procent av världens befolkning var kristna. Kristendomen finns utspridd i alla världsdelar men och är statsreligion i 16 länder runt om i världen.

Det går dock inte att säga exakt hur många kristna det finns runt om i världen, eftersom i länder med religionsfrihet finns ingen sammanställning på religiös tillhörighet. Och i länder där kristendomen anses förbjuden kan det finnas ett stort mörkertal antal som anser sig vara kristna anhängare.

Kristna inriktningar i världen

Inom kristendomen finns också flera olika inriktningar, där katolicismen är den största. De olika inriktningarna inom kristendomen är:

  • Katolska (17,33 %)
  • Protestanter (5,8 %)
  • Ortodoxa (3,42)
  • Anglikaner (1,23)

Den ortodoxa kyrkan är störst i öst (exempelvis Ryssland) medan den katolska kyrkan är störst i väst (exempelvis Sydeuropa).

Det finns både likheter och skillnaden i de olika inriktningarna. Vanligtvis firas alla de kristna högtiderna , men firandet kan ske vid olika tidpunkter och på olika sätt.

Kristna frikyrkor i världen

Förutom dessa stora inriktningar inom kristendomen finns även ett antal frireligiösa kyrkor som också anser sig vara anhängare till kristendomen, och som ser sitt sätt att tolka den kristna boken Bibeln på, som det rätta sättet.

Nyfiken på att läsa om antal kristna i Sverige? Lär vår artikel som svarar på det.