Morgonbön

Morgonbönen är en kristlig andakt som för många kristna är mycket viktigt. Läs vidare för att lära dig med om morgonbönen.

Vad är en morgonbön?

Morgonbön är en kristlig andakt som äger rum på morgonen. Den kan ske både i grupp och i enskild form. Morgonbönen är en bön där du ber för dagen, och tackar gud inför vad som komma skall och bör för det man har framför sig under dagen.

I tidegärden, alltså den medeltida böneordningen brukar morgonbönen betecknas som laudes.

När sker morgonbönen?

En morgonbön kan ske när som helst under morgonen, exempelvis när du vaknar eller innan du äter frukost. Det är vanligt med organiserade morgonböner under exempelvis läger och konferenser, men inte heller då finns det en bestämd tid morgonbönen måste ske.

Men enligt den medeltida böneordningen skulle laudes, alltså morgonbönen bes klockan 06.00. Men idag är det alltså helt okej att be morgonbönen när det passar in i ens eget liv, precis som med alla andra böner.

Morgonbön i svenska kyrkan

Då och då anordnar svenska kyrkan morgonböner. Det kan vara exempelvis en gång i veckan, under sommaren eller vid någon högtid. Det är även vanligt att svenska utlandskyrkor har morgonbön under högsäsong på just den orten.

Kontakta din lokala kyrka för att få reda på mer när det hålls organiserade morgonböner.

Två vanliga morgonböner

1. Morgonbön av Martin Luther

Jag tackar dig, Gud, Min Fader i himmelen, genom Jesus Kristus, den käre Son, för att du i natt har skyddat mig från allt ont och farligt. Jag ber dig att du förlåter mig mina synder och idag bevarar mig för synd och allt ont. Låt mig leva efter din vilja. Jag överlämnar mig med kropp och själ i Dina händer. Låt Din helige ängel vara med mig, så att den onde fienden icke får makt över mig.
Amen

2. Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen