Ort: Visby

Mötesplats om att bygga fred med hjälp av religion

Historien är full av heliga krig - nu är det hög tid för helig fred! En rättvis fred som inte bara handlar om frånvaro av krig. Vi vill öka förståelsen av religioners roll i konflikter och fredsprocesser. Ett samtal om möjligheter att skapa fred med tron som drivkraft.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page