Ort: Vingåker

Ekumenisk gudstjänst

Kyrkorna i Vingåker firar Ekumenisk gudstjänst i Globala veckan. Varmt välkomna! Ekbackskyrkan, Korskyrkan och Svenska kyrkan

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”