Ort: Växjö

Jord att leva på

Inledning och samtal med biskop Joel Tendero. Erfarenheter från den kämpande kyrkan i Filippinerna

Temadag om fred

Temadag för hela skolan om ”Fred- som är mer än frånvaro av krig”. Föreläsning av Göran Tesfai Skoglund, därefter samarbetsövningar.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page