Ort: Vårgårda

Mässa i Globala veckan

Eftersits med Internationella Gruppen.

Ekumenisk gudstjänst i Globala veckan

G Wartin Falk, sånggrupp från Burma.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page