Ort: Vårgårda

Mässa i Globala veckan

Eftersits med Internationella Gruppen.

Ekumenisk gudstjänst i Globala veckan

G Wartin Falk, sånggrupp från Burma.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”