Ort: Varberg

Gudstjänst

Medverkan av internationella kommittén och Global Singers

Gudstjänst – Jord att leva på

Internationella kommittén i Håstenskyrkan svarar för gudstjänsten utifrån Globala veckans tema.

Gudstjänst

Tema: Helig fred. Medverkande: Internationella kommittén. Gunhild Ringberg. Sånggrupp

FREDSKYRKA.Fredens väg är möjlig

Frukostmöte. Fredens väg är möjlig – personligt och politiskt om att välja riktning. Medverkande: Margareta och Lars Ingelstam.

Gudstjänst

Tema: "Över gränser - om migration och flyktingskap".

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page