Ort: Varberg

En hållbar värld för alla och för mig

Samtalskväll. Inledning av Anna Maria Olofsgård. Beteendevetare, arbetat på FK och AF, verksam i hållbarhets och omställningsgrupper. Skriver och tänker kring klimatångest och psykologiska försvar som hinder för att göra praktiska livsförändringar. Tillsammans med familjen försöker hon leva klimatsnålt, hållbart,... Läs mer

Gudstjänst

Medverkan av internationella kommittén och Global Singers

Gudstjänst – Jord att leva på

Internationella kommittén i Håstenskyrkan svarar för gudstjänsten utifrån Globala veckans tema.

Gudstjänst

Tema: Helig fred. Medverkande: Internationella kommittén. Gunhild Ringberg. Sånggrupp

FREDSKYRKA.Fredens väg är möjlig

Frukostmöte. Fredens väg är möjlig – personligt och politiskt om att välja riktning. Medverkande: Margareta och Lars Ingelstam.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”