Ort: Trollhättans Missionskyrka

Gudstjänst på temat Fred är vägen till fred

Vi har haft en studiecirkel med utgångspunkt i K G Hammars bok Fred är vägen till fred. Vi har haft fyra träffar. Kristna Freds var med vid ett tillfälle då vi bl.a.hade workshops. Studiecirkeln avslutades med gudstjänst på Domsöndagen. Internationella... Läs mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”