Ort: Timmele

Musikal på ekumenisk gudstjänst

Välkommen till en cafégudstjänst med en musikal om Rut.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”