Ort: Stockholm

Bön och Tipspromenad

Vår kyrkoherde Catharina Segerbank har skrivit en bön speciellt för årets tema och Globala veckan, vi ber tillsammans. Efteråt Fairtrade-fikar vi och går tipsrunda i kyrkan med fina priser.

Café Klimatsmart

Café klimatsmart öppnar, ett hållbart café med hållbara produkter. Välkommen att prova och se hur vi kan fika klimatsmartare. Här kan du också se vår utställning om Globala målen med årets tema »Vem får höras?«

Bibelsamtal om kristet ickevåld.

Vi samtalar om kristet icke-våld utifrån Annika Spaldes bok ”Ett annat rike.”

Fredsfest

Fredsfest med föredrag av journalisten och Martin Luther King-pristagaren Martin Schibbye. Sång och musik med Maria Almlöv. Gemensam middag. OBS! Begränsat antal platser. Anmälan till Västerleds församling via mejl: vasterled.forsamling@svenskakyrkan.se eller telefon: 08-445 96 10 senast onsdag 21 november. Martin... Läs mer

Hur gör vi skillnad?

Samtal med Diakonias generalsekreterare Georg Andrén.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”