Ort: Stockholm - Bromma

Missionsgudstjänst

Gudstjänsttema: "Över gränser - Migration, världens största utmaning"

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”