Ort: Södra Rörum

Solidaritetsmässa

En mässa där internationella gruppen medverkar. Tema ”Jord att leva på”. Efter gudstjänsten är det kyrkfrukost.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”