Ort: Skelleftehamn

Global mässa och seminarium ”Kyrkan i det offentliga rummet”

Globala veckan inleds med att vi firar en Global mässa i S:t Örjans kyrka. Därefter blir det samling i församlingsgården med kyrkkaffe och ett seminarium kring temat ”Kyrkan i det offentliga rummet”, om kyrkans roll för en hållbar värld för... Läs mer

Inledning av Globala veckan

Vi inleder Globala veckan på lördagskvällen där Stefan Edman medverkar. Globala veckans tema är den självklara rubriken för kvällen.

Temagudstjänst

En temagudstjänst kring Globala veckans tema. Medverkar gör Stefan Edman, församlingens präster och en del ideella krafter i församlingen. Kyrkokören sjunger.

Internationellt café

En samling med ofta mycket spontant program med sång, musik, dans. 80 – 100 personer brukar samlas. Antalet nationaliteter varierar men någonstans mellan 15 och 20 olika nationaliteter.

Internationellt café

Ett internationellt café arrangerat av nätverket Änkans skärv och S:t Örjans församling. Programmet växer fram mycket spontant med sång,musik, dans, diktläsning, berättelser ur livet …och många olika nationaliteter finns med.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”