Ort: Skelleftehamn

Inledning av Globala veckan

Vi inleder Globala veckan på lördagskvällen där Stefan Edman medverkar. Globala veckans tema är den självklara rubriken för kvällen.

Temagudstjänst

En temagudstjänst kring Globala veckans tema. Medverkar gör Stefan Edman, församlingens präster och en del ideella krafter i församlingen. Kyrkokören sjunger.

Internationellt café

En samling med ofta mycket spontant program med sång, musik, dans. 80 – 100 personer brukar samlas. Antalet nationaliteter varierar men någonstans mellan 15 och 20 olika nationaliteter.

Internationellt café

Ett internationellt café arrangerat av nätverket Änkans skärv och S:t Örjans församling. Programmet växer fram mycket spontant med sång,musik, dans, diktläsning, berättelser ur livet …och många olika nationaliteter finns med.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page