Ort: Skellefteå S:t Örjans församling

En kväll om klimathot och hopp

Prästen Per Larsson från Västerås håller föredrag under rubriken ; Jord att leva på… Om klimathotets realitet och kyrkan som bärare av Hopp som föder handlingskraft. Det blir sånginslag av AnnaRenström och Håkan Forsström med temat ”Sånger som bär”

Temamässa

Den 15.11 har vi en sammanlyst mässa kring Globala veckans tema i en av församlingens två kyrkor, den i Ursviken. Det blir dialogpredikan, medverkan av världens kurs- gruppen, sång av kyrkokören mm…

Minns du sången…

En enkel sångstund och vardagsgudstjänst i församlingsgården och vid detta tillfälle gör vi en ”puff” för Globala veckans aktiviteter

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”