Ort: Saleby

Gemensam gudstjänst

Margareta Dahlbom.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”