Ort: Rydsnäs

Helig Fred

Missionsgudstjänst med predikan av pastor Thomas Mark. Sång och musik Johan Fälth Offergång för Nganaboye Clementines, ledare för Mikro-kredit-projekten i Centralafrikanska Republiken, underhåll. Kyrkkaffe med tipspromenad och förhoppningsvis medverkan av par från Burundi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”