Ort: Överallt

Radiogudstjänst med Fryshuskyrkan

Radiogudstjänst med Fryshuskyrkan. Temat för gudstjänsten är Helig fred.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”