Ort: Östersund

Hur vi blir bättre planetskötare?

Om miljö och uthålligt klimatarbete: Hur vi blir bättre ”planetskötare”? Lennart Renöfält, handläggare klimat/hållbarhet i Equmeniakyrkan utgår från en nubild av klimatkrisen men fokuserar på vårt av Gud givna uppdrag som planetskötare Tid för frågor och samtal. Klimatsmart fika.

Utställning om klimatvittnen och ACT now for climate justice

I samband med söndagens högmässa uppmärksammas Kyrkornas globala vecka med kampanjen Act now for climate justice. Utställningen om klimatvittnen ger en djupare förståelse av hur klimatförändringar påverkar människors levnadsstandard. Med insamling av namnunderskrifter kan du besökare vara med och påverka... Läs mer

”Jesu tredje väg” Ett dansdrama

Jesu tredje väg är ett dansdrama som vi skrev i församlingen till förra Globala veckan och som vi gärna vill gestalta igen. Dramat kommer att gestaltas inom ramen för en nattvardsgudstjänst.

”Han ska styra våra fötter in på fredens väg” Endagsretreat i Globala veckan.

En dag i tystnad med tre vägledningar/meditationer som syftar till att få människor att djupna i och hitta nya vägar i sitt fredsengagemang.

”Helig fred – tro som fredsskapare”

Temamässa Madeleine Dahl, präst, gudstjänstgruppen Kyrie Sång av Ingrid Grahn ”Välsignat knytkalas”. Ta med dig något ätbart, litet eller stort som kan delas med en eller flera. Efter gudstjänsten fortsätter vi vår gemenskap och delar gåvorna som vi tagit med... Läs mer

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”