Ort: Örebro

Globalcafé

Mångkulturell församlingsplantering och mångkulturell gemenskap. Pastor Mario Marques, Norrköping, berättar. Servering

Vem får höras?

Diakonias direktor Georg Andrén predikar i gudstjänsten och talar om ”Vem som får höras” vad gäller mänskliga rättigheter, demokrati och civilsamhällets roll när utrymmet för demokratin krymper efter kyrkkaffet.

Sånggudstjänst

Sånggudstjänst – Hållbar värld för alla – Vad betyder det i Mellanöstern. Predikan av Jonas Thorängen, SKR. Andreas Gyllander sång och gitarr och Elise Nestor, Cello står för sång och musik. Efter kyrkkaffe följer information och samtal.

Gudstjänst

Gudstjänst i globala veckan. Björn Cedersjö, internationella kommittén m.fl.

Kvinnors situation i Filippinerna

Kl 12 börjar vi med att äta Sopplunch. Därefter får vi lyssna till Anna Skagersten som kommer att berätta om situationen för kvinnor i Filippinerna. Anna har under flera år under längre och kortare perioder arbetat i Filippinerna. Efter fika... Läs mer

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”