Ort: Ockelbo

Leva klimatsmart – ekumenisk gudstjänst

Ekumenisk gudstjänst – Jord att leva på Präst: Christina Danielsson Musik: Gustav Ödegården-Richter Gäst: Ralf Palmpers från Växhuset Kyrklunch Samtal om hållbar livsstil.

Gudstjänst och sopplunch – Jord att leva på

I Ockelbo firar vi Globala söndagen för tionde gången. Vi gör det som alltid ekumeniskt i Missionskyrkan på Domsöndagen. I år får vi besök av två klimatambassadörer, Anna Marklund och Simon Jernberg. Med sig har de den omtalade klimatvittnesutställningen. Christina... Läs mer

Gudstjänst, kyrklunch och föredrag

Kl 11 samlas vi till Gudstjänst. Efter kyrklunch kommer Els-Marie Carlbäcker att berätta om kampanjen ”Thursdays in black”.

Endagsretreat

Ordet retreat betyder ”att dra sig tillbaka”. På många ställen i evangelierna berättas om att Jesus går bort till enskilda platser för bön och vila. Under lördagen får Du möjlighet att ta en dag i stillhet inför Gud. Vi samlas... Läs mer

Helig fred

För nionde året i rad anordnar kyrkorna i Ockelbo en gemensam gudstjänst på Domsöndagen med inriktning på globala frågor. Den här gången kommer vi att fokusera på vad vi faktiskt redan gör: En utställning om vart pengarna går från Missionskyrkans... Läs mer

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”