Ort: Norrtälje

Vatten för livet

Vatten för livet – livets vatten, lokalt och globalt. Hur påverkar klimatförändringar vattensituationen i vår närmiljö och i världen i stort? Sven- Erik Skogsfors, fd chef för Stockholm Vatten och Stockholm Waterinstitute medverkar.

Över gränser, en kväll om integration

Hur arbetar man i Norrtälje med integrationsfrågorna?

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”