Ort: Nittorp i Dalstorps församling

Gudstjänst i Globala Veckan – Helig fred

Gudstjänst med berättelser om flykt, bön på flera olika språk, sång på svenska och swahili. Enkelt fika.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”