Ort: Nittorp i Dalstorps församling

Gudstjänst i Globala Veckan – Helig fred

Gudstjänst med berättelser om flykt, bön på flera olika språk, sång på svenska och swahili. Enkelt fika.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page