Ort: Munktorp

Föreläsning

”Hur leva ut hoppets tecken i en värld som rämnar?” med Sven Jansson, Diakonia. En kväll om sambandet mellan klimatförändringar – social oro – krig/våld – flykt. Inblick i flyktingsituationen i t ex Libanon.

Cafékväll i Tunadalskyrkan under Kyrkornas globala vecka

Cafékväll i Tunadalskyrkan under Kyrkornas globala vecka. Petter Jakobsson, Diakonia, medverkar i en cafékväll i Tunadalskyrkan under kyrkornas globala vecka. Gemensamt arrangemang Sorbykyrkan, Tunadalskyrkan och Köpings pastorat.

Internationell fest, kyrkornas globala vecka

Hållbar värld för alla, internationell fest i S:t Olovsgården. Alla som vill bidrar med något – dans, sång, berättelser, mat mm.

”Hur leva ut hoppets tecken i en värld som rämnar?”

”Hur leva ut hoppets tecken i en värld som rämnar?” Medverkande: Sven Jansson, Diakonia

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”