Ort: Mora

Temakväll: Hållbar värld för alla

Peter Helander talar över ämnet ”Vinnare och förlorare i en globaliserad värld”

Helig Fred – tro som fredsskapare

Gudstjänst med predikan av Bo Forsberg, Diakonia

Helig fred – tro som fredsskapare

Föreläsning med samtal. Gäst: Bo Forsberg, Diakonia

Respekt för varandra och allas lika värde

Temakväll med Roger Torlamb, föreståndare för Mora kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”