Ort: Marsfjäll

Temagudstjänst under Globala veckan

Gudstjänst med Fred som tema. Gudstjänstmaterial från Inspirationshäftet används. Predikan har temat Fred är vägen till fred (som KG Hammars bok). Rättvisemärkt kyrkkaffe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page