Ort: Marsfjäll

Temagudstjänst under Globala veckan

Gudstjänst med Fred som tema. Gudstjänstmaterial från Inspirationshäftet används. Predikan har temat Fred är vägen till fred (som KG Hammars bok). Rättvisemärkt kyrkkaffe.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”