Ort: Lidköping

Temagudsjänst

Temagudstjänst där församlingens internationella grupp medverkar under rubriken ”En hållbar värld” Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Temagudstjänst

Gudstjänst med temat Jord att leva på. Därefter kyrklunch i Nicolaigården.

Stillhet inför natten

För ungdomar. Sång och musik.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”