Ort: Lidingö

Kapayapaan – fred. Konsert

Konsert med Annas kör och musiker. Dirigent: Anna Skagersten. Musiker: Per V Johansson, Bengt Johansson, Daniel Johansson, Johan Bergström, Olof Bergström, Folke Dahlgren, Erik Steen. – Appell av biskop Joel Tendero från The United Church of Christ in the Philippines.

Gudstjänst med biskop Joel Tendero, Filippinerna

Predikan av biskop Joel Tendero från The United Church of Christ in the Philippines. Sång av kören Akva Vera. Kyrkkaffe

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page