Ort: Leksand

Församlingsafton med föreläsning

Teol dr Sven Hillert håller en föreläsning över ämnet: ”Hållbar utveckling — för allt i världen!” Detta sker i formen av en församlingsafton med tillfälle till samtal kring ämnet. Enkel förtäring. Ingen kostnad.

Finns det hopp för jordens framtid?

En samtalsafton om miljö och klimat tillsammans med biskop em. Thomas Söderberg, kommunekolog Åsa Rydell och km Joel Ludvigson

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page