Ort: Karlskrona

Ekumenisk gudstjänst ”Jord att leva på”

Gudstjänst med sång, delande och predikan inför temat för Globala veckan 2015

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”