Ort: Karlskrona

Ekumenisk gudstjänst ”Jord att leva på”

Gudstjänst med sång, delande och predikan inför temat för Globala veckan 2015

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page