Ort: Hudiksvall

Vem får höras?

Föredrag av Georg Joseph, Caritas

Seminarium ”Helig Fred”

Presentation av situationen i världen vad gäller fred och konflikt och exempel där religion och kristen tro medverkar till mänskliga rättigheter och bidrar till fred och försoning. Detta följs av kaffe och samtal om ämnet.

Kyrkans profetiska uppdrag – vad kan vi lära oss av profeten Amos?

Regional kyrkoledare Lennart Renöfält medverkar med temat. Rättvisefika, sång och musik.

Familjegudstjänst

”Jord att leva på” Astrid Uhlin, Maria Eng Hillbom, Håsta Singers och Håsta Mix Sång och visning av filmen ”Tacksamlare” Kollekt till Världens barn Kyrkkaffe

Globalt Café

Globalt café Sång av Håstakören och servering Kvällens inspiratör: Lennart Renöfält, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, talar utifrån rubriken ”Kyrkans profetiska uppdrag – Vad kan vi lära oss av profeten Amos?”

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”