Ort: Hörby

Solidaritetsmässa

En mässa utifrån årets tema ”Hållbar värld för alla”. Internationella gruppen är med i gudstjänsten. Samtal vid kaffebordet efter gudstjänsten.

Solidaritetsmässa

En mässa där internationella gruppen medverkar. Tema ”Jord att leva på”. Efter gudstjänsten är det kyrkfrukost.

”Hur bygger vi en kyrka för fred?”

Doktorand Sara Gehlin, Lund föreläser om hur vi alla kan hjälpa till i detta viktiga arbete.

Solidaritetsmässa

En mässa där internationella gruppen medverkar utifrån årets tema – Helig fred.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”