Ort: Götene

Gudstjänst i globala veckan

Medverkan av Lovisa Åkesson, årets FN-ungdom.

Fair-Trade fika

Kyrkorna bjuder på Fair-Trade fika

Gudstjänst

"Glädje och hopp, ilska och frustration i en salig röra i det heliga landet". Katarina Lindeborg predikar och berättar om att vara ekumenisk följeslagare.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”