Ort: Götene

Gudstjänst i globala veckan

Medverkan av Lovisa Åkesson, årets FN-ungdom.

Fair-Trade fika

Kyrkorna bjuder på Fair-Trade fika

Gudstjänst

"Glädje och hopp, ilska och frustration i en salig röra i det heliga landet". Katarina Lindeborg predikar och berättar om att vara ekumenisk följeslagare.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page