Ort: Frösön

Afrikaafton

Församlingskväll med Afrika i fokus. Berättelser från församlingens besök i Ihimbo Tanzania. Servering. Alla välkomna. Ett program i Kyrkornas globala vecka.

Musik för freden

Musik från när och fjärran. Varm soppa och smörgås. Lotterier.

”Helig fred – tro som fredsskapare”

Morgonmässa med kyrkkfrukost Präst: Svante Tängmark. Kantor: Astrid Åslin

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page