Ort: Brunflo

Equmenisk gudstjänst domsöndag

Ekumenisk gudstjänst SvK, EFS, Missionskyrkan. Tom Liveskär predikar. Allsång med och utan kör. Astrid Domino leder kören. Den som vill sjunga i kören kom till kyrkan kl 9.30. Under gudstjänsten får vi skriva böner, be enskilt och tillsammans för världen.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”