Ort: Bromma

Tro som drivkraft för fred

Diakon Annika Spalde tar oss med i ett samtal om fred och handling.

Gudstjänst om Helig fred

Gudstjänst i Globala veckan. Predikan av Anita Elweskiöld och Pär Lewin Ronnås

Gudstjänst

Gudstjänst på söndagen den 13 november. Tipspromenad i kyrkan hela veckan. Eventuellt loppis i samband med gudstjänsten/veckan.

Helig fred. Ekumenisk gudstjänst

Predikan av Pär Lewin Ronnås och Anita Elweskiöld. Medverkande från Abrahamsbergskyrkan och Västerleds församling.

Rättfärdig fred – kristen tro som drivkraft för förändring.

Vad är drivkraften i ett kristet fredsarbete? Var går gränser för vilka åtgärder man tar? Vad är visionen i en rättfärdig fred? Kan den uppnås? Vi samtalar med diakonen, författaren och aktivisten Annika Spalde.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”