Ort: Bromma, Stockholm

Gudstjänst på temat ”Helig Fred”

Missionsgudstjänst på temat ”Helig Fred – tro som fredsskapare”. Christer Daelander predikar. Bildspel med relevanta bilder från olika delar av världen och samtal vid kyrkkaffet

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page