Ort: Bromma, Stockholm

Gudstjänst på temat ”Helig Fred”

Missionsgudstjänst på temat ”Helig Fred – tro som fredsskapare”. Christer Daelander predikar. Bildspel med relevanta bilder från olika delar av världen och samtal vid kyrkkaffet

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”