Ort: Asklanda

Gudstjänst för stora och små i Globala veckan

J Davidsson, Korallen och Stimmet, Stora och Lilla Klubben.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”