Ort: Angered

Mässa – Jord att leva på

Mässa i Globala veckans tema. Mr Shamsuddoha deltar.

Kristen-Buddhistisk retreat

Tema: Av jord är vi komna – en interreligiös retreat Den 21-23 november bjuder vi in kristna, buddhister och andra intresserade till en tyst retreat med meditation, enkel yoga, vandring längs Lärjeån och reflektioner från både buddhistiskt och kristet håll... Läs mer

Samtal Tro som Fredsskapare

Ett samtal mellan representanter från olika trosinriktningar i Nordöstra Göteborg på temat, Helig fred – tro som fredsskapare. Moderator: Henrik Frykberg, samordnare Göteborgs stift integration och interreligiös dialog

Interreligiös retreat

Ickevåld i våra liv – en interreligiös retreat 22 – 24 november. Ledare Pake Hall, Göteborg Zen Center, Annika Spalde, diakon och Lisa Westberg, präst. Vi lär tillsammans om ickevåld och meditation, stillhet och aktion, utifrån kristen och buddhistisk tradition.

Temamässa och samtal

Mässa med världsmusikgruppen MYST. Predikar gör Gustaf Ödquist från bl.a. Liv och Fredinstitutet på temat Helig Fred. Efteråt berättar Roland Hortlund, ekumenisk följeslagare på Västbanken, om sina erfarenheter.

  • ”Jag var främling och ni tog emot mig”