Rapporter

Kyrkornas globala vecka gör varje år rapporter om arbetet. De skickas bland annat till de arrangerande organisationerna, samt även till Sida som står för merparten av finansieringen. De senaste två åren har vi gjort rapporten gjorts i filmformat.

2015 var först året som vi valde att göra en rapportfilm istället för de tidigare skriftliga rapporterna. Vi med många andra gillade konceptet så vi gjorde en rapportfilm över 2016 års Globala veckan också.

Rapportfilm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportfilm 2015

 

Här finns de tidigare skriftliga rapporterna. En läsning av rapporterna ger en bred bild av den verksamhet som bedrivs, samt ger tips och idéer till hur ett lokalt arrangemang kan se ut.

Ffamsida rapport 2014
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2014
Sammanfattning av Rapport från Kyrkornas globala vecka 2014
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2013
Sammanfattning av Rapport från Kyrkornas globala vecka 2013
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2012
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2011
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2010
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2009
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2008
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2007
Rapport från Kyrkornas globala vecka 2006
Sammanställning KGV 2005

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page