Om Svenska missionsrådet

I Svenska missionsrådet möts kyrkor, missionsorganisationer och biståndsorganisationer som arbetar för en rättvis värld.

Svenska missionsrådet, SMR, är en mötesplats för 34 kyrkor och kristna bistånds- och missionsorganisationer.

Syftet är dels att ge medlemsorganisationerna möjlighet att utbyta erfarenheter och stärka sin kompetens, genom kurser, rådgivning och annan form av kompetensutveckling. SMR är också ramorganisation till Sida och förmedlar varje år 130 miljoner kronor från Sida till medlemsorganisationernas utvecklingssamarbeten som de genomför tillsammans med sina samarbetsorganisationer i ett 50-tal länder. Dessutom är SMR humanitär partner till Sida och genomför också humanitära insatser.

SMR informerar och opinionsbildar om religions- och övertygelsefrihet och utforskar även vilken roll religion spelar för samhällsförändring.

Kyrkornas globala vecka är en möjlighet att sprida kunskap om det utvecklingssamarbete som medlemsorganisationerna bedriver och om de prioriterade frågorna.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page