Om Sveriges kristna råd

Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för de flesta kyrkor i Sverige och representerar cirka sju miljoner svenskar. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet och sina egna erfarenheter och prioriteringar.


Foto: Andreas Philipsson

Sveriges kristna råd har 25 medlemskyrkor som fördelar sig i fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom en rad olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk bearbetning samt samordning av gemensamma aktiviteter.

En viktig uppgift är att samla kyrkorna för att tala med en gemensam röst i angelägna samhällsfrågor, exempelvis när utsatta grupper kommer i kläm. Sveriges kristna råd är också remissinsats för regeringen och myndigheter i olika frågor.

Inom Sveriges kristna råd finns en rad olika program och projekt. Ett sådant projekt är Kyrkornas globala vecka som inspirerar församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page