Arrangörer

Bakom Kyrkornas globala vecka står en rad olika organisationer.

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Arbetet med Kyrkornas globala vecka sker med stöd från Sida. Sida har inte deltagit i produktionen av webbsidan eller annat material och ansvaret för innehållet är utgivarens.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page