Diskussionskort

Här kan du ladda ner diskussionskort som uppmuntrar till att fundera och samtala kring klimatfrågan. Klipp ut dem och lägg på fikaborden, använd dem i en workshop eller ungdomssamling eller i det sammanhang du tycker att de passar bäst. De inkluderar även blanka kort som man kan fylla i själv.

diskussionskort_Skärmklipp

Ladda ner diskussionskorten här: Diskussionskort_4_A4_2015

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page