Informationsmaterial

Här finns material för er som vill sprida information om Kyrkornas globala veckan och Globala målen.

Målkuber för egen utskrift

Mikaelskyrkan i Ryd har tagit fram mallar för att göra kuber som visar alla 17 målen. Det rekommenderas att skriva ut dem i tjockare A3 papper för att sedan vika och använda som pedagogiskt material. Målkuber för utskrift (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder på Globala målen

Nerladdningsbara loggor för alla målen i olika storlekar och format kan t.ex. skrivas ut och hängas upp som affischer eller användas på annat sätt. Hämta här: Logotyper (UNDP)

Logotype

Använd gärna logotypen för att göra egna notiser eller annonser för Kyrkornas globala vecka.

Logotypen består av namnet och en symbol. Kyrkornas globala vecka upplåter originalen för användning men tar inte ansvar för problem eller kostnader som kan uppstå som följd av eventuella felaktigheter i originalen.

Texten och globen får inte skiljas åt, utan loggan får endast användas i sin helhet.

EPS för tryck
GIF färg, att infoga i t ex Word
GIF svartvit, att infoga i t ex Word

 

 

 

 

 

 

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”