Globala målen

Här nedan finner du länkar till olika typer av material om de globala målen som kan användas i olika sammanhang. Från introduktionsmaterial och övningar till fördjupningsmaterial och filmer och lite till.

Kombinera gärna nedanstående material med Globala veckans inspirationshäfte från 2017 som ger en god introduction till Globala målen samt teologisk reflektion och böner för varje mål. Beställ den här.

Introduktionsmaterial

Brochyr – Globala Målen (UNDP Sverige)
En två-sidig broschyr som ger bra introduktion till målen.

Om globala målen (UNDP Sverige)
En genomgång av alla mål, med lättförståelig information.

För en hållbar och rättvis värld 2030 (CONCORD Sverige)
Infomaterial om Agenda 2030, med bl.a. diskussionsfrågor för anställda och ideella inom civila samhället. Fokus på hur organisationer kan bidra till uppfyllandet av målen.

För en hållbar och rättvis värld 2030 (CONCORD Sverige)
Infomaterial om Agenda 2030, m bl a diskussionsfrågor för anställda och ideella inom civila samhället. Fokus på hur organisationer kan bidra till uppfyllandet av målen men passar även att använda i diskussioner i församlingen.

Crach course 2030 (Sida, Data Act Lab i samarbete med Lapidus Interactive)
Ett roligt och lärande interaktivt nätbaserat test om de globala målen.

Övningar och pass

Skolmaterial (UNDP Sverige)
Passar även andra grupper t.ex. ungdomsgrupper, konfirmander, internationella ombud etc.
20 värderingsövningar om global utveckling. Kräver olika mycket tid och förberedelser. Framtaget för skolklasser men passar alla grupper, t ex i kyrkor. Hör till boken Blir världen bättre.

Agenda 2030 Världens chans (Håll Sverige Rent)
Lektionsupplägg med övningar för skolelever men kan även användas i andra grupper t.ex. ungdomsgrupper, konfirmander, internationella ombud etc.

Världens kurs (Sensus)
Samlingar med värderingsövningar samt en del fakta och fördjupning i olika teman, t.ex. Rätten till Mat, Klimat och Miljö. Material är inte direkt knutet till globala målen, men behandlar samma ämnen och är användbart i sammanhanget.

Världskoll (FN-förbundet)
Här kan du jämföra olika länder, spela ett quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik. Sidans innehåll är anpassat för skolungdomar och lärare, men fungerar minst lika bra för andra barn- och ungdomsgrupper, men även för vuxna. Den ger en överblick över utvecklingen i världen.

Livets Lotteri (Rädda Barnen)
Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. En insats idag skapar resultat imorgon, och det finns inga snabba genvägar. Det ger en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var man föds. Det finns även lärarhandledning (som även kan användas av ledare för andra barn- och ungdomsgrupper), övningar och pass att hämta här >>

Mot alla odds (UNHCR)
Faktawebb och spel. Här finns information om mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser. En del artiklar beskriver situationer där förtryck förekommer och insatser som olika FN organ gör för att förebygga och motverka övergrepp och kränkningar. Spela spelet Mot alla odds själv, i ungdomsgruppen eller med en grupp vuxna, för att få bättre inblick i hur livet är för människor på flykt.

Go Goals! (UNRIC)
Sällskapsspel utvecklat för barn i grundskolan, men funkar för alla åldrar som vill lära sig om Globala målen, förstå världen bättre och engagera sig. Allt du behöver är en printer, en sax, lite lim och så är det bara att sätta igång.

Ledarhandledningar

Fördjupning – fakta om de globala målen (Svenska FN-förbundet)
Bakgrundsmaterial om globala målen och millenniemålen. Innehåller några diskussionsfrågor. Passar de som ska leda pass eller diskussioner om globala målen.

Utveckling och de globala målen (Svenska FN-förbundet)
En liten samling material, bl.a. filmer och presentationer som kan användas vid seminarier och workshops.

Tips för lärare (Globalportalen)
Passar även pedagoger eller andra typer av ledare.
Resurser för pedagoger att ta upp ämnen som Hiv, resande, kärnvapen, FN-systemet. Material är inte direkt knutet till globala målen, men behandlar samma ämnen och är användbart i sammanhanget.

Den globala skolan (Globalportalen)
Riktar sig till lärare men kan även vara användbart för församlingspedagoger.
Utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. Material är inte direkt knutet till globala målen, men behandlar samma ämnen och är användbart i sammanhanget.

Livets lotteri (Rädda Barnen)
Riktar sig till lärare men kan även vara användbart för församlingspedagoger och andra ledare för barn- och ungdomsgrupper.
Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. En insats idag skapar resultat imorgon, och det finns inga snabba genvägar. Det ger en inblick i hur olika förutsättningar man har som barn beroende på var man föds. Direkt till Livets lotteri >>

Presentationer

How food connects all the SDGs (Stockholm Resilience Center)
Johan Rockström och Pavan Sukhdev berättar om hur de globala målen hänger ihop med mat. Bra illustration som hör till presentationen. 12 min, OBS engelska.

Från globala mål till lokalt arbete i Växjö (Växjö kommun, Ida Texell)
30 min inspirationsfilm om att leva och leda hållbart, ”Vara bäst i världen eller göra det som är bäst för världen”. Kortare snuttar kan eventuellt visas som del i ett seminarier eller liknande.

Filmer

Berätta för alla – Carolina Klüfts kamp för de globala målen (FN-förbundet)
2.27 min introfilm där Carolina Klüft berättar om hennes 17-kamp för de globala målen (finns även i kortare version).

My Right (Untion to Union)
3 min introfilm om globala målen på svenska.

Mission Possible (Läkarmissionen och Motivation.se)
4.23 min på svenska om företagens roll i uppfyllandet av de globala målen.

We the people (UNDP)
3 min introduktion till globala målen. OBS engelska.

Numbers in Action (UNDP)
1,5 min introduktion till globala målen. OBS engelska

Home (Global Citizen)
2.31 min lång. Om jorden, vårt hem och varför vi måste ta hand om planeten. OBS engelska.

GMVs julkalender (Göteborgs Miljöventenskapliga Centrum)
För dig som vill veta mer eller har specialintresse utifrån din bransch.
17 forskare vid GU ger sin syn på de globala målen utifrån sina forskningsfält, i filmer mellan 2 och 5 min. En del är ganska tekniska/specifika men funkar bra som fördjupning.

Bok

Blir världen bättre (UNDP Sverige)
Bok om de globala målen och läget i världen. Går att ladda ner. Passar både nybörjare och de som vill fördjupa sig.

Podd

Agendapodden (CSR Sweden)
18 avsnitt, en introduktion och ett avsnitt per mål med intressanta gäster i studion..

Global Agenda (Action Square)
Podden Global Agenda sänder ett avsnitt per år och fokuserar på hur målen ska uppnås.

Fördjupning

De globala målen (Folkbildningsnätet)
Informationsmaterial, fördjupningsmaterial, diskussionsunderlag och filmer till vart och ett av målen, samlat på ett ställe.

Agenda 2030 för Hållbar Utveckling (FN, Sveriges regering)
Deklarationen om Agenda 2030 i svensk översättning. Ganska lång och teknisk.

Rapporter (FN, UNDP, Världsbanken m.fl.)
Detaljerad och teknisk information. OBS engelska.

Statistik

10 saker du behöver veta om utvecklingen i världen (UNDP Sverige)
En samling statistik som hör till boken Blir världen bättre. Funkar bra för att illustrera resonemang och visa samband. Kan var användbar t.ex. för den som vill hålla ett föredrag eller seminarier.

Fakta om världen – en interaktiv världsatlas (Globalis)
En faktabank med statistik och information om t.ex. konflikter, miljö och jämställdhet. Bra underlag för att planera infopass eller workshops.

Informatörer

UNDP Informatörer
UNDP har utbildat informatörer som finns tillgängliga för att presentera de Globala målen för olika grupper runt om i Sverige.

FN-förbundets ambassadörer
FN-förbundet har flera engagerade ungdomar som erbjuder föreningar, skolor och andra aktörer att lära sig mer om Agenda 2030 och FN-förbundets projekt. Vi ni att de ska komma och tala hos er, hör i så fall av er till Pernilla Bergström, kampanjansvarig, eller Karin Johansson, utvecklingshandläggare.

Logotyper

Logotyper (UNDP)
Nerladdningsbara loggor för alla målen i olika storlekar och format.

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”