Bildbank

Här finns bilder, som kan användas när ni vill informera om Kyrkornas globala vecka i era sammanhang.

Aktiviteter och protester

Allmänt

Krissituationer

Människor

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page