Beställ material

Här kan du beställa materialet för Globala veckan 2018 och introduktionsmaterialet till de Globala målen som togs fram 2017. Använd dem gärna fritt under hela året. Båda materialen är gratis!

 

Magasin 2018: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla

Ett gediget inspirationsmagasin om temat: Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla, med berättelser från personer och organisationer på lokal och global nivå, som alla arbetar för demokratiskt utrymme och mänskliga rättigheter på olika sätt. Innehåller också tips och inspiration för eget engagemang.

Du kan också ladda ner magasinet i pdf-format: magasin 2018 utskriftsvänligt

Inspirationshäfte 2017: Hållbar värld för alla

Inspirationshäftet ger kunskap om temat: Hållbar värld för alla, om Agenda 2030 och de Globala målen. I häftet finns kom-igång-tips, teologisk reflektion och böner till varje mål.

Du kan också ladda ner häftet i pdf-format: Inspirationshäfte 2017

 

 

  • ”Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen”